Adenozyna to nukleozyd purynowy, uczestniczący w transporcie energii, jako składnik ATP (adenozynotrifosforanu) oraz w przekazywaniu informacji genetycznej, budując RNA (kwas rybonukleinowy). Jest pośrednim antagonistą wapnia. Pełni też funkcję neuroprzekaźnika hamującego. W centralnym układzie nerwowym posiada własne receptory – A1, A2a, A2B i A3, które znajdują się w pre- i postsynaptycznych błonach neuronów takich struktur jak kora mózgowa, hipokamp, wzgórze, móżdżek, prążkowie i rdzeń kręgowy. Odgrywa rolę w ochronie neuronów przed stresem, a także uczestniczy w procesach apoptozy i proliferacji niektórych komórek. Określana jest także mianem neuromodulatora, regulującego stężenia i działanie innych neuroprzekaźników. Poprzez receptory A1 hamuje wydzielanie acetylocholiny, dopaminy, noradrenaliny, serotoniny, GABA i glutaminianu. Zmniejsza przewodność błon komórkowych dla jonów wapnia, a większa dla jonów potasu.