LTP (ang. long-term potentiation), czyli długotrwałe wzmocnienie synaptyczne to zjawisko, które jest bardzo ważne w procesie zapamiętywania i uczenia się. O tym zjawisku mówimy, gdy wielokrotnie przekazywany sygnał w tej samej synapsie inicjuje zwiększenie wydajności owej transmisji. Innymi słowy, gdy sąsiadujące ze sobą komórki nerwowe...