Zjawisko ziewania popularnie kojarzone jest jedynie ze zmęczeniem lub nudą. Czy słusznie? A gdyby rozważyć ziewanie jako mechanizm, który ma nas pobudzić?