ACTH to hormon o budowie peptydowej złożony z 39 aminokwasów, wydzielany przez przysadkę mózgową. Jest składową osi sygnalizacyjnej podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jej produkcja stymulowana jest przez kortykoliberynę, wytwarzaną w podwzgórzu. Następnie podczas swojego krótkiego życia (10-minutowy okres półtrwania) wędruje do tkanki kory nadnerczy, by tam pobudzać komórki do wydzielania kortyzolu. Działa przeciwzapalnie i hamuje proliferację komórek.

Poziom ACTH można oznaczyć we krwi w praktycznie każdym laboratorium. Badane wykonuje się zazwyczaj rano, ponieważ wtedy notowane są szczytowe stężenia, które opadają wraz z postępem dnia. Badanie takie wykonuje się zazwyczaj w podejrzeniu różnego rodzaju zaburzeń pracy nadnerczy lub przysadki mózgowej. Gdy ACTH jest zbyt mało, wskazywać to może na zaburzoną prace przysadki mózgowej, natomiast gdy jest zbyt wysokie, można podejrzewać niedoczynność nadnerczy, które ulegają w odpowiednik stopniu stymulacji przez adrenokortykotropinę, ale może to też wskazywać na nadczynność przysadki, gdy jednocześnie notowane są wysokie stężenia kortyzolu.