Glutaminian (kwas glutaminowy) to główny neuroprzekaźnik pobudzający układ nerwowy. W stanie fizjologicznym występuje w równowadze z GABA. Należy do aminokwasów endogennych. Odpowiada za pamięć i zdolność uczenia się. Glutaminian jest anionem karboksylowym kwasu glutaminowego, forma ta przeważa w warunkach fizjologicznych. Równowaga glutaminianu i GABA jest niezwykle ważnym aspektem zdrowia neurologicznego, ponieważ gdy glutaminian zaczyna dominować, może nadmiernie aktywować neurony doprowadzać do ich obumierania i neurodegeneracji. W normalnych fizjologicznych stężeniach jest natomiast kluczowym czynnikiem regulującym proces długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP) i uczenia się.