Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które są uwalniane przez neurony w celu komunikacji z innymi neuronami. Istnieje wiele różnych rodzajów neuroprzekaźników, ale niektóre z najważniejszych to dopamina, serotonina i kwas gamma-aminomasłowy (GABA).

Dopamina i serotonina są neuroprzekaźnikami pobudzającymi, co oznacza, że mają tendencję do zwiększania aktywności neuronów. GABA jest neuroprzekaźnikiem hamującym, co oznacza, że ma tendencję do zmniejszania aktywności neuronów.

Wszystkie neuroprzekaźniki są przechowywane w pęcherzykach wewnątrz neuronu. Kiedy do neuronu dociera potencjał czynnościowy, powoduje on uwolnienie zawartości pęcherzyków do synapsy. Neuroprzekaźnik wiąże się wtedy z receptorami na następnym neuronie, co może pobudzić lub zahamować ten neuron.