Receptor to struktura, która ma zdolność do odbierania określonego typu informacji. Receptorami mogą być białka, komórki lub całe narządy, w zależności od jego typu. Można je katalogować po rodzajach bodźców, jakie odbierają. Wyróżnimy wtedy między innymi: fotoreceptory – odbierające bodźce świetlne, mechanoreceptory – reagujące na...