Terpeny to organiczne związki chemiczne. Terminem ‘terpeny’ określamy wszystkie substancje pochodzenia roślinnego składające się z podjednostek izoprenowych. Substancje z rodziny terpenów mogą roślinom nadawać właściwości biologicznych, farmakologicznych, lub wzbogacać ich zapach — wchodzą w m.in. skład olejków eterycznych. Budowa terpenów Terpen składa się z pięciowęglowej…