ATP to cząsteczka wysokoenergetyczna dostarczająca energii to wszelkich przemian wewnątrz komórki. W świecie nauki ATP odkryto w 1929 roku. Produkowana jest wewnątrz organelli – mitochondrium. Chemicznie jest to nukleotyd adeninowy, zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Związek wysokoenergetyczny dzięki dwóm bezwodnikowym wiązaniom fosforanowym. Powstaje z ADP w reakcjach fosforylacji oksydacyjnej, substratowej i fotosyntetycznej. Główny bezpośredni donor energii swobodnej w organizmach, która jest uwalniana podczas hydrolizy do ADP i ortofosforanu lub AMP i pirofosforanu. Stosunek ATP do AMP używany jest jako wyznacznik efektywności procesów produkcji energii. Cykl ATP–ADP jest podstawowym sposobem wymiany energii w organizmach, który jest intensywnie przeprowadzany w trybie ciągłym, by stale zaopatrzać komórki w energię. ATP stanowi substrat do produkcji cAMP, z udziałem cyklazy adenylanowej, przez co istotnie przyczynia się też do przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego.