Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, schorzeń i problemów natury psychicznej. Opiera się na kontakcie człowieka z człowiekiem Zarówno pacjent jak i psychoterapeuta zaangażowani są w proces zdrowienia.

Psychoterapia stanowi proces, ponieważ składa się z nie jednej, a wielu sesji psychoterapeutycznych. Na każdej z nich przeprowadzana jest rozmowa (najpopularniejszy sposób prowadzenia terapii) bądź wykorzystywane są inne metody: analiza symboli, eksperymenty, pisanie listów, a nawet hipnoza. Podczas każdego cyklu spotkań wykorzystywane są także różne nurty psychoterapeutyczne, w zależności od pacjenta i specyfiki jego problemów. Dla przykładu najbardziej popularnym nurtem jest terapia poznawczo-behawioralna, której głównym założeniem jest poznanie swoich, często podświadomych, zachowań. Stosuje się ją do leczenia depresji, nerwicy, bądź eliminacji zaburzeń na tle kompulsywnym.

Psychoterapia daje pacjentowi pomocne elementy, które później wykorzysta w obliczu niezależnych od niego problemów. Skutecznie nakierowuje go w stronę pozytywnych zmian w sposobie zachowania i myślenia. Terapia jest również narzędziem samym w sobie, stając się drogą do samopoznania i samoświadomości. Należy tutaj zaznaczyć, że z psychoterapii nie korzystają jedynie chorzy. Często motywacją, do podjęcia terapii, staje się możliwość poprawienia stanu psychicznego oraz zwiększenia świadomości swoich uczuć i myśli. Proces psychoterapeutyczny nie jest wówczas leczeniem, a inwestycją w budowanie ,,lepszego ja” i samorozwój.