Gelolepsja to odmiana epilepsji, której charakterystycznym objawem są napady śmiechu podczas ataku. Bywa, że śmiech jest histeryczny i skrajny w swej postaci, ale nie ma żadnego kontekstu sytuacyjnego, po prostu się pojawia. Według obecnie znanych badań, podłożem takiego zjawiska jest występowanie ponadnaturalnych skupisk neuronów w…