Terapia poznawczo-behawioralna (CBT, od ang. Cognitive Behavioral Therapy) to forma psychoterapii, która skupia się na badaniu i zmianie niezdrowych wzorców myślenia i zachowania. Jest to podejście oparte na dowodach, co oznacza, że jest ono poparte badaniami naukowymi pokazującymi, że jest skuteczne w leczeniu wielu różnych zaburzeń psychicznych.

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

CBT opiera się na idei, że nasze myśli, uczucia, zachowania i doświadczenia są ze sobą powiązane. Negatywne lub niezdrowe myśli mogą prowadzić do negatywnych zachowań. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga ludziom zidentyfikować i zmienić te niezdrowe wzorce myślenia i zachowania.

Oto kilka kluczowych aspektów terapii poznawczo-behawioralnej:

  • Skupienie na teraźniejszości: CBT skupia się na obecnych problemach i sytuacjach, zamiast skupiać się na przeszłości. Celem jest nauka umiejętności radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami.
  • Rozwiązywanie problemów: CBT pomaga ludziom rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów, które mogą pomóc im radzić sobie z trudnościami w przyszłości.
  • Terapia skoncentrowana na celach: CBT jest zorientowana na cele. Pacjent i terapeuta współpracują, aby ustalić cele terapii i pracować nad ich osiągnięciem.
  • Aktywne uczestnictwo: CBT jest interaktywna i wymaga aktywnego udziału pacjenta. Może to obejmować prace domowe, takie jak pisanie dziennika lub praktykowanie nowych umiejętności.

W czym może pomóc terapia poznawczo-behawioralna?

CBT jest skuteczna w leczeniu wielu różnych zaburzeń, w tym:

  • depresji,
  • lęku,
  • zaburzeń odżywiania,
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
  • zaburzeń stresu pourazowego
  • i wielu innych.

Jeśli jesteś zainteresowany CBT, warto skonsultować się z psychoterapeutą specjalizującym się w tym nurcie, by ustalić plan działania.