Zespół FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) lub Alkoholowy zespół płodowy to poważne zaburzenie rozwojowe spowodowane ekspozycją płodu na alkohol w czasie ciąży. Jest to najcięższa forma spektrum zaburzeń płodowych wywołanych alkoholem (FASD, z ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders).

Konsumpcja alkoholu przez matkę w czasie ciąży może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu i innych organów płodu. Efekty te są nieodwracalne i mogą prowadzić do szeregu problemów fizycznych, behawioralnych i poznawczych.

Oto niektóre z głównych cech zespołu alkoholowego płodowego:

  • Zmiany w wyglądzie fizycznym: Dzieci z FAS często mają charakterystyczne cechy twarzy, takie jak małe oczy, cienka górna warga, krótki nos, płaski profil twarzy i mała głowa. Mogą również mieć niską masę ciała i wzrost.
  • Problemy z układem nerwowym i mózgiem: Dzieci z FAS mogą mieć problemy z uczeniem się, pamięcią, uwagą, komunikacją, widzeniem, słuchem i codziennymi umiejętnościami życiowymi. Mogą również występować problemy z koordynacją i równowagą.
  • Problemy behawioralne: Dzieci z FAS mogą mieć problemy z zachowaniem, takie jak hiperaktywność, trudności z koncentracją, impulsywność, problemy z zasypianiem i utrzymaniem snu, a także problemy z interakcjami społecznymi.

Alkoholowy zespół płodowy jest zaburzeniem, któremu można zapobiec ze 100% skutecznością. Najbezpieczniej jest całkowicie unikać alkoholu w czasie ciąży, ponieważ nie ma bezpiecznej ilości alkoholu ani bezpiecznego momentu do spożycia alkoholu w czasie ciąży.