Neurologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jej rozkwit datowany jest na XIX wiek, ponieważ dopiero wtedy nastąpił znaczny wzrost wiedzy medycznej z tego zakresu. Wówczas wyodrębniono neurologię, jako samodzielną naukę.

Profilaktyka w neurologii, skupia się na eliminowaniu czynników, które prowadzą do schorzeń natury neurologicznej (profilaktyka pierwotna) oraz oferuje badania przesiewowe, mające na celu wykrycie choroby we wczesnym stadium (profilaktyka wtórna). Polega również na zwiększaniu świadomości społecznej na temat chorób neurologicznych i edukowaniu. Diagnostyka układu nerwowego opiera się na badaniu podmiotowym, przedmiotowym i neurologicznym oraz wykonaniu dodatkowych badań pomocniczych: EEG, EMG, TK, RM, badanie płynu mózgowo rdzeniowego, badania genetyczne (w celu wykrycia np. choroby Huntingtona), etc. Leczenie neurologiczne natomiast w dużej mierze zależy od specyfiki każdego pacjenta z osobna. Często polega na ingerencji neurochirurgicznej, neurorehabilitacji, wdrożeniu farmakologii i leczeniu skojarzonym z inną dziedziną medyczną (w przypadku glejaka konieczne jest też wdrożenie leczenia onkologicznego).

Neurologia jest ściśle związana z psychologią, ponieważ korelacja pomiędzy ludzką psychiką a sposobem funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, staje się niezwykle istotna w procesie diagnostycznym. Dolegliwości wynikające z zaburzeń na tle psychicznym, często kojarzone są z objawami chorób somatycznych.