EEG (elektroencefalografia) to badanie diagnostyczne wykorzystywane w neurologii, służące ocenie bioelektrycznej aktywności mózgu. Stanowi jest z podstawowych narzędzi diagnostycznych w rękach neurologa. Przeprowadza się je z pomocą elektroencefalografu.

Jak przebiega badanie EEG?

Badanie elektroencefalografem jest całkowicie nieinwazyjne. Nie sprawia bólu ani dyskomfortu. By przeprowadzić badanie, rozmieszcza się na głowie w odpowiednich odstępach elektrody, nakładając najpierw na skórę żel ułatwiający zbieranie sygnałów. Założona instalacja na głowie przypomina charakterystyczny czepek. Owe elektrody rejestrują zmiany potencjału elektrycznego w skórze wynikające z aktywności neuronalnej. Sygnały są zbierane i przedstawiane diagnoście w formie zapisu, który nazywamy elektroencefalogramem. Z tego zapisu można odczytać aktywność poszczególnych częstotliwości fal mózgowych — alfa, beta, gamma, delta, theta.

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta, a jedynym znaczącym wymogiem jest, by w ciągu dwóch dni poprzedzających badanie nie przyjmować żadnych substancji psychoaktywnych, które mogłyby zaburzyć wynik badania.

Kiedy robi się badanie elektroencefalografem?

To badanie przeprowadza się w wielu przypadkach. Regularnie monitoruje się aktywność mózgu np. w przypadku padaczki. EEG jest jednym z badań przeprowadzanych podczas snu w przypadku jego zaburzeń. Stały monitoring EEG prowadzi się również u pacjentów w śpiączce. EEG zlecane jest również w przypadku diagnostyki różnych zaburzeń układu nerwowego o nieznanej etiologii, np. w chronicznych bólach głowy, niewyjaśnionych zasłabnięciach, lub utracie równowagi.