Dendryty to podłużne wypustki komórek nerwowych, które odbierają sygnały wysyłane przez aksony komórek sąsiadujących. Stanowią przedłużenie ciała komórki nerwowej. W przeciwieństwie do aksonów, które występują pojedynczo w każdym neuronie, dendrytów każdy neuron może mieć bardzo dużą ilość. Dendryty mają drzewiastą strukturę, rozgałęziają się na całej swojej długości.

Punkt przekazywania informacji między aksonem i dendrytem to synapsa. W synapsie te wypustki nie stykają się ze sobą bezpośrednio, pozostaje między nimi tak zwana szczelina synaptyczna.

Ze względu na rodzaj dendrytów możemy podzielić komórki nerwowe na dwa rodzaje: kolczaste i bezkolcowe. Neurony kolczaste posiadają dendryty, które na swojej powierzchni tworzą tzw. kolce dendrytyczne tworzące synapsy. Neurony bezkolcowe nie posiadają takich kolców dendrytycznych.