Akson to element struktury neuronu, który wysyła impulsy informacji do innych komórek. W przeciwieństwie do dendrytów, w neuronie akson jest tylko jeden, za to jest wyraźnie większy i dłuższy. Na wizualizacji neuronu wygląda jak jego długi ogon. Jego zakończenie posiada rozgałęzienia. Z aksonu wyzwalane są neuroprzekaźniki, które trafiają do synapsy i mają możliwość interakcji z sąsiednimi neuronami lub innymi komórkami efektorowymi, np. komórkami mięśniowymi lub gruczołami. Aksony dzielimy na mielinowe i bezmielinowe.