Hormon wzrostu (somatotropina) to peptydowy hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową odgrywający krytyczną rolę w procesach wzrostu organizmu. Wzrost u dzieci promuje poprzez oddziaływanie na płytki nasadowe kości długich. Wydzielany jest pulsacyjnie. Hormon wzrostu nasila lipolizę, stymuluje syntezę białek i antagonizuje działanie insuliny. Podczas gdy receptory GH (growth hormone) istnieją w wielu narządach i są odpowiedzialne za pewne bezpośrednie efekty, wiele obwodowych efektów GH przypisuje się insulinopodobnemu czynnikowi wzrostu 1 (IGF-1). IGF-1 jest regulowany przez wiązanie GH z homodimerem receptora, zlokalizowanym głównie w wątrobie, który reguluje sygnalizację wewnątrzkomórkową poprzez kaskadę fosforylacji obejmującą szlak JAK/STAT. Poziomy IGF-1 w surowicy są substytutem poziomów GH ze względu na związek IGF-1 zarówno z efektorem w dół, jak i regulatorem GH w górę, a także z okresem półtrwania, który jest znacznie dłuższy niż w przypadku GH.

Medycznie leczenie hormonem wzrostu stosuje się głównie u dzieci z niskorosłością, jednak profil działania GH sprawia, że jest on niezwykle ceniony w dopingu sportowym. Działanie lipolityczne i stymulujące syntezę białek jest bardzo pożądane, szczególnie u sportowców sylwetkowych i siłowych.