Psychologia jest nauką humanistyczną, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek czy też grupa ludzi a jej celem badanie zachowania i procesów psychicznych, motywacji i działań. Obecnie posługuje się empirycznymi metodami badawczymi; podstawowymi są eksperyment i obserwacja.

Pojęcie psychologia pochodzi od języka archaicznego greckiego, gdzie “psyche” to dusza a “logos” oznacza słowo, myśl. Symbolem psychologii jest grecka litera psi. Nazwa rozpowszechniła się w XVIII w. za sprawą niemieckiego filozofa Christiana Wolffa, który wydał dzieła: “Psychologia empirica” i “Psychologia rationalis“. Rozwój nauki nastąpił burzliwie w XIX w. Wcześniej psychologia łączona była z filozofią. Duży wkład w rozwój psychologii wnieśli filozofiwie: Platon, Arystoteles, Św. Augustyn i Kartezjusz.

Psychologia dzieli się między innymi na: psychologię rozwojową, psychologię społeczną, patopsychologię badającą zaburzenia osobowości. Psychologia stosowana to zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Szeroko stosowana jest obecnie psychoterapia, skierowana na działanie naprawcze relacji małżeńskich i rodzinnych. Psychologia kliniczna zajmuje się profilaktyką oraz rehabilitacją pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Ważnymi działami są: psychologia wychowawcza, którą powinni przyswoić sobie nauczyciele i wychowawcy w placówkach tj. domy poprawcze, internaty czy psychologia pracy badająca motywacje i mogąca wpłynąć na jej wydajność i współpracę w zespole. Dziedzina psychologii badająca poprzez testy psychologiczne to psychometria.