NOAEL to skrót od angielskiego No Observed Adverse Effect Level. Pojęciem tym określa się najwyższą znaną dawkę substancji/leku, która nie powoduje zauważalnych efektów ubocznych, przy czym kolejna (wyższa) badana dawka już takie efekty przynosiła. Parametr ten określa się w badaniach toksykologicznych określających poziom bezpieczeństwa różnych substancji (lub np. promieniowania) na organizmy żywe. Pomaga w ustaleniu jasnych wytycznych co do dawkowania i dawek, których nie wolno przekraczać, by nie zaszkodzić zdrowiu lub życiu.