Słowo synestezja pochodzi od greckiego synaísthesis i oznacza „równoczesne postrzeganie”, od sýn – razem i aísthesis – poznanie przez zmysły. Jest to fenomen neurologiczny, który powoduje, że zmysły łączą się i odbierają bodźce w nieoczekiwany sposób. Na skutek tego, można na przykład słyszeć kolory, czuć...