Forced swim test, czyli test wymuszonego pływania, to jeden z testów stosowanych w psychofarmakologii do oceny stopnia depresji u zwierząt laboratoryjnych (najczęściej myszy). Ten eksperyment przeprowadza się dla oceny skuteczności leków przeciwdepresyjnych lub innych substancji i zabiegów wpływających na stan psychologiczny.

Test ten znamy również jako test Porsolta.

Jak przebiega Forced swim test?

W tym doświadczeniu zwierzę jest umieszczane w przezroczystym pojemniku z wodą, w którym nie ma żadnego sposobu na uniknięcie tonięcia (np. desek, kamieni) ani sposobu na wydostanie się z niego. Zwierzę próbuje utrzymać się na powierzchni wody, poruszając się i pływając, ale po pewnym czasie przestaje i zaczyna pływać beznamiętnie. Czas, jaki zwierzę spędza pływając aktywnie jest mierzony, porównywany do czasu spędzonego w bezruchu i interpretowany jako wskaźnik poziomu depresji.

Zaprzestanie prób pływania i wydostania się z pojemnika uznawany jest za moment utraty nadziei. Im szybciej nastąpi, tym większa skala depresji u zwierzęcia.

Poniżej video szczegółowo opisujące zagadnienia dotyczące Forced swim test:

Jest to eksperyment prosty do przeprowadzenia i nie wymaga zaawansowanego sprzętu. Z tego względu jest bardzo często stosowany pomimo kontrowersji.

Kontrowersje wokół testu wymuszonego pływania

Ten test jest kontrowersyjny ze względu na to, że ma on poważne ograniczenia jako narzędzie do badania depresji u zwierząt i ciężko go przełożyć na zachowanie ludzi. Wiele zwierząt może przestawać pływać aktywnie z innych powodów niż depresja, takich jak zmęczenie, senność lub przyzwyczajenie do sytuacji. Niektórzy naukowcy krytykują test Porsolta uznając, że zaprzestanie ruchu może być próbą oszczędzenia energii.

Kontrowersje budzi też to, że eksperyment uznawany jest za zbyt stresujący dla zwierząt, porównywany do tortur. Ten temat podnoszony jest m.in. przez PETA.

Źródła:

  • Can A, Dao DT, Arad M, Terrillion CE, Piantadosi SC, Gould TD. The mouse forced swim test. J Vis Exp. 2012 Jan 29;(59):e3638.
  • https://www.peta.org/features/floriana-lima-forced-swim-test/