Terpeny to organiczne związki chemiczne. Terminem ‘terpeny’ określamy wszystkie substancje pochodzenia roślinnego składające się z podjednostek izoprenowych.

Substancje z rodziny terpenów mogą roślinom nadawać właściwości biologicznych, farmakologicznych, lub wzbogacać ich zapach — wchodzą w m.in. skład olejków eterycznych.

Budowa terpenów

Terpen składa się z pięciowęglowej jednostki izoprenowej (CH2-C (CH3)-CH-CH2). Powszechną formułą terpenu jest (C5H8)n, gdzie „n” to liczba jednostek izoprenowych. Ponadto, w zależności od liczby jednostek izoprenowych, terpeny dzieli się na różne kategorie, takie jak:

  • monoterpeny (2 jednostki izoprenowe, tj. 10 węgli),
  • seskwiterpeny (3 jednostki izoprenowe, tj. 15 węgli),
  • diterpeny (4 jednostki izoprenowe, tj. 20 węgli),
  • triterpeny (6 jednostek izoprenowych, tj. 30 węgli),
  • tetraterpeny (8 jednostek izoprenowych, tj. 40 węgli).