Iryzyna to adipomiokina, czyli białko produkowane przez mięśnie szkieletowe i tkankę tłuszczową. Pełni funkcję hormonu umożliwiającego komunikację pomiędzy mięśniami, tkanką tłuszczową i innymi organami. Jest stosunkowo niedawno poznaną substancją i nadal poznajemy jej funkcje w organizmie.

Iryzyna a wysiłek fizyczny

Iryzyna jest potocznie określana jako hormon wysiłku fizycznego. Faktem jest, że jest ona szczególnie intensywnie wydzielana podczas wzmożonej pracy mięśni. Jako hormon przekazuje z mięśni informacje do pozostałych organów, wywołując tym samym odpowiednią reakcję metaboliczną, by dostosować się do sytuacji, jaka panuje podczas wzrostu aktywności.

Nadzieje związane z iryzyną

W badaniach nad iryzyną wypatruje się możliwości terapeutycznych w zaburzeniach metabolicznych. Dotychczasowe doniesienia pokazują, że żywo uczestniczy ona w regulacji gospodarki węglowodanowej i poprawia wrażliwość komórek na insulinę. Według badaczy iryzyna inicjuje proces brązowienia tkanki tłuszczowej, czyli zamieniania tkanki tłuszczowej białej w brunatną, która jest dla nas bardziej pożądana w aspekcie regulacji metabolizmu, masy ciała i termogenezy.

Pojawiają się również doniesienia o potencjalnej działalności iryzyny w mózgu, między innymi poprzez interakcję z BDNF.