Katecholaminy to grupa neuroprzekaźników składająca się z adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy. Prekursorem katecholamin jest aminokwas – tyrozyna. Katecholaminy posiadają strukturę pierścienia benzenowego z dwiema grupami hydroksylowymi (-OH) i bocznym łańcuchem etylowym połączonym z końcową grupą aminową (-NH2). Cała grupa ma działanie pobudzające układ nerwowy. Odpowiadają za regulowanie mechanizmu walki lub ucieczki, za funkcje kognitywne, samopoczucie, poziom glukozy we krwi i wiele innych.