Trenbolon jest sterydem anaboliczno-androgennym o bardzo z艂ej s艂awie. Mo偶e wybitnie wspiera膰 formowanie sylwetki, jednak cz臋sto towarzysz膮 temu równie wybitne skutki uboczne. Przyjrzyjmy si臋 tym, które dotycz膮 mózgu i psychiki.

Jak trenbolon wp艂ywa na mózg?

Otó偶 przeprowadzono badania na szczurach, w których oceniano toksyczno艣膰 trenbolonu. Dowiadujemy si臋 z nich, 偶e trenbolon efektywnie przekracza barier臋 krew-mózg i kumuluje si臋 w mózgu, a szczególnie dobrze czuje si臋 w hipokampie, poniewa偶 tam osi膮ga najwi臋ksze st臋偶enia.

Po 48h od iniekcji znacznie wzrasta艂 poziom Aβ42 (β-amyloid) w hipokampie i pozosta艂ych rejonach mózgu. Dla przypomnienia, wzrost β-amyloidu wi膮zany jest z rozwojem choroby Alzheimera. Trenbolon wywo艂uje zmiany morfologiczne komórek nerwowych i zmniejsza ich 偶ywotno艣膰. Inicjuje te偶 spadek potencja艂u b艂onowego mitochondiów i translokacj臋 fosfatydyloseryny, co wskazuje na nasilon膮 apoptoz臋 neuronów hipokampu. Wzrasta te偶 aktywno艣膰 kaspazy 3 (enzym uczestnicz膮cy w apoptozie), jednak dodanie testosteronu (co jest cz臋st膮 praktyk膮 w艣ród sportowców) mo偶e cz臋艣ciowo negowa膰 to dzia艂anie.

Skutki uboczne trenbolonu – szybsza neurodegeneracja

W skrócie, komórki mózgu, a zw艂aszcza hipokampu, szybciej obumieraj膮. Hipokamp jest rejonem, który odpowiada mi臋dzy innymi za konsolidacj臋 pami臋ci, orientacj臋 przestrzenn膮, przetwarzanie emocji. Jego uszkodzenie b臋dzie pogarsza膰 wszystkie te funkcje. Szczególnie intryguj膮cy temat to trenbolon, a psychika. Z praktycznych obserwacji wi臋kszo艣膰 osób ze 艣rodowiska wie, 偶e trenbolon mo偶e powodowa膰 ró偶ne wahania nastrojów, dra偶liwo艣膰, agresj臋. Uszkodzenie hipokampu mo偶e mie膰 tutaj donios艂e znaczenie, poniewa偶 dysfunkcje tego rejonu mózgu s膮 jedn膮 z podstaw depresji i podobnych zaburze艅 nastroju.

U szczurów po 48 godzinach od jednorazowej iniekcji nadal wykrywano spore ilo艣ci trenbolonu w mózgu, a bior膮c pod uwag臋, 偶e w kulturystycznej szkole nakazywane jest wbijanie trenbolonu co dwa dni (niektórzy praktykuj膮 te偶 codzienny rytua艂), z czasem jego ilo艣膰 b臋dzie si臋 kumulowa膰, a wraz z nim ilo艣膰 β-amyloidu i uszkodzonych neuronów.

W badaniu zauwa偶ono, 偶e samice nieco lepiej tolerowa艂y dzia艂anie trenbolonu, a za przyczyn臋 tych ró偶nic uznawane s膮 ró偶ne st臋偶enia estradiolu, który przeciwdzia艂a cz臋艣ci toksycznych efektów.

Konkluzj膮 z tych bada艅 jest to, 偶e trenbolon przyjmowany d艂ugoterminowo fatalnie wp艂ywa na kondycj臋 mózgu, gdy偶 dzia艂a neurodegeneracyjnie. Jest wiele sterydów, które maj膮 znacznie korzystniejsze dzia艂anie dla uk艂adu nerwowego, ale o tym w kolejnych wpisach,

Ma F, Liu D “17β-trenbolone, an anabolic-androgenic steroid as well as an environmental hormone, contributes to neurodegeneration.” Toxicol Appl Pharmacol. 2015 Jan 1;282(1):68-76.

Ciekawi jak dzia艂a nandrolon? O nim te偶 s膮 ciekawe informacje – TUTAJ