Trenbolon jest sterydem anaboliczno-androgennym o bardzo złej sławie. Może wybitnie wspierać formowanie sylwetki, jednak często towarzyszą temu równie wybitne skutki uboczne. Przyjrzyjmy się tym, które dotyczą mózgu i psychiki.

Jak trenbolon wpływa na mózg?

Otóż przeprowadzono badania na szczurach, w których oceniano toksyczność trenbolonu. Dowiadujemy się z nich, że trenbolon efektywnie przekracza barierę krew-mózg i kumuluje się w mózgu, a szczególnie dobrze czuje się w hipokampie, ponieważ tam osiąga największe stężenia.

Po 48h od iniekcji znacznie wzrastał poziom Aβ42 (β-amyloid) w hipokampie i pozostałych rejonach mózgu. Dla przypomnienia, wzrost β-amyloidu wiązany jest z rozwojem choroby Alzheimera. Trenbolon wywołuje zmiany morfologiczne komórek nerwowych i zmniejsza ich żywotność. Inicjuje też spadek potencjału błonowego mitochondiów i translokację fosfatydyloseryny, co wskazuje na nasiloną apoptozę neuronów hipokampu. Wzrasta też aktywność kaspazy 3 (enzym uczestniczący w apoptozie), jednak dodanie testosteronu (co jest częstą praktyką wśród sportowców) może częściowo negować to działanie.

Skutki uboczne trenbolonu – szybsza neurodegenracja

W skrócie, komórki mózgu, a zwłaszcza hipokampu, szybciej obumierają. Hipokamp jest rejonem, który odpowiada między innymi za konsolidację pamięci, orientację przestrzenną, przetwarzanie emocji. Jego uszkodzenie będzie pogarszać wszystkie te funkcje. Szczególnie intrygujący temat to trenbolon, a psychika. Z praktycznych obserwacji większość osób ze środowiska wie, że trenbolon może powodować różne wahania nastrojów, drażliwość, agresję. Uszkodzenie hipokampu może mieć tutaj doniosłe znaczenie, ponieważ dysfunkcje tego rejonu mózgu są jedną z podstaw depresji i podobnych zaburzeń nastroju.

U szczurów po 48 godzinach od jednorazowej iniekcji nadal wykrywano spore ilości trenbolonu w mózgu, a biorąc pod uwagę, że w kulturystycznej szkole nakazywane jest wbijanie trenbolonu co dwa dni (niektórzy praktykują też codzienny rytuał), z czasem jego ilość będzie się kumulować, a wraz z nim ilość β-amyloidu i uszkodzonych neuronów.

W badaniu zauważono, że samice nieco lepiej tolerowały działanie trenbolonu, a za przyczynę tych różnic uznawane są różne stężenia estradiolu, który przeciwdziała części toksycznych efektów.

Konkluzją z tych badań jest to, że trenbolon przyjmowany długoterminowo fatalnie wpływa na kondycję mózgu, gdyż działa neurodegeneracyjnie. Jest wiele sterydów, które mają znacznie korzystniejsze działanie dla układu nerwowego, ale o tym w kolejnych wpisach,

Ma F, Liu D „17β-trenbolone, an anabolic-androgenic steroid as well as an environmental hormone, contributes to neurodegeneration.” Toxicol Appl Pharmacol. 2015 Jan 1;282(1):68-76.

Ciekawi jak działa nandrolon? O nim też są ciekawe informacje – TUTAJ