Płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF, cerebrospinal fluid) to jasna i przejrzysta ciecz przypominająca wodę, wypełniająca komory mózgu, kanał rdzenia kręgowego i przestrzeń podpajęczynówkową. W 99% składa się właśnie z wody. Pełni funkcję ochronną dla mózgu, zarówno mechaniczną, jak i immunologiczną. Stale “opłukując” mózg ma możliwość również usuwania produktów ubocznych przemiany materii, dzięki czemu pozwala zachować homeostazę. Utrzymanie odpowiedniego składu i objętości CSF jest niezbędne do zapewnienia optymalnych warunków dla neuronów do prawidłowego funkcjonowania.

Płyn ten jest regularnie “wymieniany”. Jego objętość w ludzkim mózgu wynosi ok. 150 ml, natomiast dzienna produkcja to aż 500 ml.