Apatia to stan psychiczny, w którym obniża się wrażliwość na bodźce emocjonalne, a człowiek staje się bardziej obojętny na to co mu się przytrafia. W tym stanie utrudnione jest odczuwanie satysfakcji, wygasają zainteresowania oraz zmniejsza się motywacja do aktywności. Często też spada zainteresowanie interakcjami społecznymi, pojawia się wycofanie. W stanie apatii ilość podejmowanych działań spada do niezbędnego minimum, gdyż często doświadczane jest wtedy ciągłe zmęczenie i nadmierna senność. Osłabiają się też bodźce fizyczne, więc w mniejszym stopniu odczuwany jest ból, ale też takie odczucia jak głód, pragnienie, czy też popęd seksualny. Apatia często towarzyszy depresji i innym zaburzeniom nastroju. Jeśli taki stan utrzymuje się tygodniami, wskazana jest konsultacja z lekarzem, który zasugeruje podjęcie psychoterapii lub indywidualną farmakoterapię.

Termin ‘apatia’ powstał z fuzji greckich słów ‘a’ i ‘páthos’, co oznacza odpowiednio brak i uczucia/doświadczenia.