Pojawienie się na świecie potomstwa zawsze jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ponieważ od naszych poczynań w dużej mierze zależy to, jakie nasze dziecko będzie w przyszłości. Rodzic jest ogromnym autorytetem, dlatego wiele jego cech i zachowań jest transferowanych na dziecko, gdy te obserwuje otaczający je świat i stara się owe obserwacje zaadaptować na własne życie.

Jak pokazują badania, pewne cechy/wzorce zachowań mogą być przekazywane potomstwu przez rodziców nie tylko poprzez wychowywanie, ale też przez dziedziczenie. Dla przykładu potomstwo samic szczurów, które były uprzednio maltretowane może mieć zaburzoną reakcję stresową. Dziedziczone może być też kojarzenie zapachu z pewną sytuacją – dzieci szczurów, które były eksponowane na zapach acetonu podczas wstrząsów stopy reagowały zmienionym zachowaniem na sam zapach tego środka. Natomiast potomstwo świerszczy, które podczas ciąży znajdowały się w środowisku z obecnością wielu drapieżnych pająków wykazuje reakcję na ekspozycję samym zapachem pająka, bez żadnego kontaktu z nim. Przekazywane są też preferencje zapachowe – małe szczurki lepiej reagowały na zapachy (wiśnia lub mięta), na które eksponowane były ich matki w trakcie ciąży. Zachęcam do przejrzenia całej publikacji.

Brian G Dias et al. „Epigenetic mechanisms underlying learning and the inheritance of learned behaviors” Trends Neurosci. 2015 Feb; 38(2): 96–107.

Bazując na tych informacjach można wyciągnąć wniosek, że swoje potomstwo zaczynamy wychowywać już momencie, gdy nawet o nim nie myślimy, a to jak układa się nasze życie może definiować cechy społeczeństwa w kilku kolejnych pokoleniach. Tak do przemyślenia.