DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to cząsteczka, który przechowuje i przekazuje informacje genetyczne od jednego pokolenia do następnego. DNA jest nośnikiem informacji genetycznej w organizmach żywych i niektórych wirusach.

DNA ma strukturę podwójnej helisy, która przypomina spiralną drabinę. „Słupki” tej drabiny są zbudowane z cukrów (deoksyrybozy) i grup fosforanowych, a „szczeble” to pary zasad azotowych: adenina (A) z tyminą (T) oraz cytozyna (C) z guaniną (G).

Sekwencja tych zasad azotowych w DNA stanowi kod genetyczny, który jest przepisywany i tłumaczony przez komórki do produkcji białek. Białka te pełnią kluczowe funkcje w organizmach, takie jak katalizowanie reakcji biochemicznych, budowanie struktur komórkowych, transportowanie molekuł i wiele innych.

Mutacje, czyli zmiany w sekwencji DNA, mogą prowadzić do różnic w cechach fenotypowych, takich jak kolor oczu lub skóry, a także mogą być przyczyną wielu chorób genetycznych.