Wiele osób pewnie zauważyło, że kobiety bez większego wysiłku potrafią odszukać w pamięci zasłyszane wcześniej słowa, szczególnie podczas kłótni. Mężczyźni natomiast zazwyczaj pochwalić się mogą np. lepszą orientacją w terenie. Z czego to wynika?

Wpływ hormonów płciowych na pamięć

Tego typu różnice wynikać mogą z odmiennych uwarunkowań hormonalnych, charakterystycznych dla każdej płci. U mężczyzn dominują androgeny, natomiast u kobiet estrogeny biorą górę. W pewnym badaniu sprawdzono część efektów testosteronu i estradiolu na pamięć. Starszych, lecz względnie zdrowych mężczyzn (od 50 do 90 lat) podzielono na 3 grupy:

  • testosteron (T) + pigułka placebo (PL),
  • testosteron (T) + inhibitor aromatazy (IA),
  • sól fizjologiczna + pigułka placebo — grupa kontrolna.

Testosteron podawany był w zastrzykach domięśniowych w dawce 100 mg enantanu testosteronu (testosterone enanthate) raz w tygodniu. Jako inhibitor aromatazy zastosowano anastroloz w dawce 1 mg dziennie. Cała kuracja trwała 6 tygodni. Testy kognitywne robiono przez jej zaczęciem, po 3 i 6 tygodniach trwania oraz po 6 tygodniach od jej zakończenia.

Wraz ze wzrostem poziomu testosteronu w grupach T+PL i T+IA odnotowano poprawę pamięci przestrzennej. W grupie T+PL, lecz nie T+IA, odnotowano poprawę pamięci werbalnej. To wskazuje, że pamięć przestrzenna jest efektem wzrostu androgenów i jest niezależna od estrogenów, a pamięć werbalna wynika ze wzrostu estrogenów. Może to częściowo tłumaczyć zjawiska wymienione w pierwszym akapicie 🙂

Cherrier MM et al. “The role of aromatization in testosterone supplementation: effects on cognition in older men.” Neurology. 2005 Jan 25;64(2):290-6.