Neurofeedback jest neurologiczną odmianą biofeedback, czyli badania polegającego na obserwacji i interpretacji informacji zwrotnych z organizmu. Wykorzystując neurofeedback można opracowywać spersonalizowane terapie w różnych zaburzeniach neurologicznych, takich jak depresja, ADHD, zaburzenia koncentracji, zaburzenia lękowe, problemy ze snem itp.

Przebieg sesji neurofeedback

Podczas sesji neurofeedback na głowie pacjenta instalowane są elektrody elektoencefalogramu. Aparat EEG monitorując zmiany w falach mózgowych w czasie rzeczywistym przekazuje informacje do komputera, by te mogły być zaprezentowane w formie wizualnej, która jest przystępna i zrozumiała dla pacjenta. Pacjent, dzięki samokontroli może zmieniać np. poziom skupienia i tym samym wpływać na to, co dzieje się na monitorze. Na wielu osobach robi to spore wrażenie, gdyż za pomocą samej pracy mózgu możemy sterować elektronicznym urządzeniem, bez wykorzystania ruchu, ani dźwięku.

Prezentacja wizualna może mieć postać prostej gry video, gdzie kontrolując pracę swojego mózgu możemy np. utrzymywać prawidłowy tor jazdy samochodu, tak by nie wypadł z trasy. Tego typu zabiegi z wykorzystaniem mechanizmu sprzężenia zwrotnego stanowią swego rodzaju trening na umysłu, co może się później przekładać na lepszą samokontrolę również poza gabinetem.

Poza tym, co widzi na ekranie pacjent, równocześnie terapeuta może na bieżąco interpretować odczyty z aparatu EEG w formie bardziej surowych wykresów, wyciągając własne wnioski i odpowiednio instruując uczestnika zabiegu.

Neurofeedback jest już dość mocno rozpowszechniony za oceanem, natomiast u nas w Polsce ta procedura ma jeszcze status ciekawostki, choć pojawiają się coraz to nowe gabinety i coraz więcej informacji pojawia się w sieci. Neuroterapeuci przeprowadzający takie zabiegi deklarują, że nie jest to jedynie terapia dla osób zmagających się już z różnego rodzaju dolegliwościami, ale też dla ludzi zdrowych, w ramach treningu umysłu i dalszego rozwoju. Zupełnie jak w przypadku treningu sportowego, który nie jest jedynie sposobem na rehabilitację, ale też na promowanie kultury fizycznej zdrowych i w pełni sprawnych osób, by podnosić możliwości swojego organizmu i jak najdłużej utrzymać odpowiednią sprawność.

Elementy neurofeedback w domu

Na rynku pojawiają się kompaktowe urządzenia z sensorami EEG, które pozwalają w dowolnym miejscu wykorzystywać elementy neurofeedback. Można taki mobilny headset zakładać na czas pracy i monitorować jak pracuje nasz mózg w różnych warunkach. Można porównać np. pracę o różnych porach dnia, z muzyką lub w ciszy, po kawie lub bez niej, a na koniec opracować dla siebie najbardziej optymalne warunki, które pozwolą osiągnąć najlepszą wydajność. Podobnie jest ze snem – istnieją headsety, które są dostosowane do stosowania podczas snu i monitorowania aktywności mózgu w jego trakcie. Co więcej, istnieją nawet słuchawki, których projekt obudowy pozwala na wygodny sen, a w ramce zawierają sensory EEG. Mają one wygłuszać dźwięki otoczenia i dostosowywać relaksującą, usypiającą muzykę na bieżąco interpretując to co dzieje się w naszym mózgu, by wspomagać szybkie zasypianie i utrzymywanie snu, którego nic nie będzie zakłócać.

Osobiście nie stosowałem jeszcze terapii neurofeedback. Ciekawostki lubię, toteż i ta procedura wydaje mi się być ciekawa, więc w przyszłości chętnie spróbuję, choćby dla samego sprawdzenia.

Może ktoś z szanownych czytelników ma własną opinię lub doświadczenia na temat neurofeedback i zechce podzielić się nią w komentarzu? Warto podzielić się wiedzą!