Psychiatria to gałąź medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i behawioralnych. Zaburzenia psychiczne mogą być spowodowane przez wiele czynników, w tym predyspozycje genetyczne, fizyczne lub chemiczne zaburzenia równowagi w mózgu, uraz psychologiczny, a także nadużywanie substancji psychoaktywnych (głównie narkotyków). Leczenie zaburzeń psychiatrycznych może obejmować wdrażanie leków na receptę, psychoterapię i rehabilitację.

Geneza terminu „psychiatria”

Termin „psychiatria” pochodzi od greckich słów psykhē (ψυχή, „dusza”) i iatreia (ίατρεία, „leczenie”). Słowo „psychiatra” zostało po raz pierwszy użyte przez niemieckiego lekarza Johanna Christiana Reila w 1808 roku. Psychiatria jest specjalnością medyczną uznaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne.

Historia psychiatrii

Historię psychiatrii można prześledzić już we wczesnych cywilizacjach. Pierwsze odnotowane wzmianki o chorobach psychicznych pojawiły się w Mezopotamii, około 3000 lat p.n.e. O chorobach psychicznych wspominano również w egipskich zwojach papirusowych. W starożytnej Grecji Hipokrates (460-377 p.n.e.) zaproponował teorię, że choroby psychiczne są spowodowane brakiem równowagi czterech humorów: czarnej żółci, żółtej żółci, flegmy i krwi. Teoria ta zdominowała myśl psychiatryczną na długie wieki. W średniowieczu (V-VI w. n.e.) uważano, że choroby psychiczne są spowodowane opętaniem przez demony, a pacjentów często traktowano surowo, stosując takie metody jak egzorcyzmy i zamknięcie.

W XVII wieku zaczęło się pojawiać bardziej naukowe podejście do psychiatrii. Angielski lekarz Thomas Willis (1621-1675) zaproponował, że choroby psychiczne są spowodowane nieprawidłowościami w mózgu. Teoria ta była rozwijana przez innych lekarzy i naukowców w ciągu następnych kilku stuleci. W XIX wieku francuski psychiatra Philippe Pinel (1745-1826) opowiedział się za bardziej humanitarnym traktowaniem chorych psychicznie, a niemiecki psychiatra Emil Kraepelin (1856-1926) opracował system klasyfikacji zaburzeń psychicznych.