Gelolepsja to odmiana epilepsji, której charakterystycznym objawem są napady śmiechu podczas ataku. Bywa, że śmiech jest histeryczny i skrajny w swej postaci, ale nie ma żadnego kontekstu sytuacyjnego, po prostu się pojawia. Według obecnie znanych badań, podłożem takiego zjawiska jest występowanie ponadnaturalnych skupisk neuronów w obszarze mózgu zwanym ciałem suteczkowatym, które znajduje się w tylnej części podwzgórza. Nadal jest jednak wiele niewiadomych. Nie zostało precyzyjnie określone, dlaczego aktywacja tych grup neuronów powoduje konkretnie śmiech, a nie inną reakcję emocjonalną. Temat wymaga przeprowadzenia dalszych badań. Gelolepsja nie jest szczególnie często występującą odmianą padaczki. Pojęcie gelolepsji zostało po raz pierwszy wprowadzone do neurologii przez Jakuba Rothfeld-Rostowskiego