Wiele grzybów wykorzystywanych jest w lecznictwie, zarówno tym historycznym sprzed tysięcy lat, jak i w nowoczesnej medycynie. Większość z nich ceniona jeszcze szczególnie za wybitny wpływ na kondycję układu odpornościowego. Nie inaczej jest w przypadku grzyba Turkey Tail, którego właściwości immunostymulujące pomagają nawet pacjentom onkologicznym.

grzyb wrośniak różnobarwny na pniu drzewa
Wrośniak różnobarwny w naturalnym środowisku.

Turkey Tail — charakterystyka

Turkey Tail, inaczej Wrośniak różnobarwny to rodzaj grzyba, który rośnie na martwych kłodach drzew na niemalże całym świecie – znajdziesz go na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Brązowe i podpalane pierścienie na jego powierzchni wyglądają jak pióra tworzące ogona indyka, stąd jego charakterystyczna angielska nazwa.

Najbardziej interesującą substancją w jego składzie jest polisacharyd K (PSK). Jest to rodzaj polisacharydu, którego skuteczność jest na tyle wysoka, że w Japonii jest oficjalnie stosowany jako lek wspomagający w leczeniu nowotworów, zatwierdzony do stosowania już w 1977 roku.

Wrośniak był historycznie stosowany też w medycynie chińskiej. Przyrządzano z niego herbatki wspomagające odporność i wzmacniające organizm.

Inne nazwy: Trametes versicolor, Coriolus versicolor, Polyporus versicolor, Cloud mushroom, Yun Zhi, Kawaritake, Ogon indyka, Huba różnokolorowa, Żagiew różnobarwna.

Koniecznie przeczytaj o innych grzybach leczniczych:

Właściwości zdrowotne Wrośniaka różnobarwnego

Działanie tego leczniczego grzyba opiera się głównie na stymulowaniu układu immunologicznego i hamowaniu zapaleń. W próbach z nowotworami zauważano też działanie cytotoksyczne, cytostatyczne i proapoptotyczne.

Grzyb Wrośniak różnobarwny jest stosowany głównie w przypadkach raka piersi, zarówno w trakcie, jak i po skończeniu radioterapii. W Japonii leki z PSK są przepisywane rutynowo pacjentkom z tym typem nowotworu. W 2012 roku opublikowano wyniki pierwszej fazy badania klinicznego sprawdzające działanie Turkey Tail na kobiety z rakiem piersi po radioterapii, stosując dawki 3, 6 i 9 g dziennie przez 6 tygodni. Wyniki pokazały, że stosowanie do 9 gramów grzyba dziennie jest bezpieczne i dobrze tolerowane, a od 6 gramów poprawia status immunologiczny poprzez zwiększenie ilości limfocytów i aktywności komórek NK. Poza rakiem piersi stosuje się go też w innych typach nowotworów, m.in. płuc i żołądka.

Poza wspomnianym już polisacharydem K duże znaczenie mają też zawarte w grzybie Turkey Tail polisacharopeptydy na bazie beta-glukanów (PSP). PSP aktywuje komórki układu odpornościowego, zwiększając produkcję cytokin i chemokin, takich jak TNFα, interleukiny (IL-1β i IL-6), histaminę i prostaglandynę E, stymuluje infiltrację komórek dendrytycznych i komórek T do guzów i zmniejsza szkodliwe skutki uboczne chemioterapii. PSK jest jednak składnikiem lepiej przebadanym i jeszcze skuteczniejszym. PSK wykazał zdolność do stymulowania komórek dendrytycznych przez receptor TLR2 in vitro i hamowania wzrostu raka piersi w modelu mysim z efektem przeciwnowotworowym zależnym od komórek T CD8+ i komórek NK, ale nie komórek T CD4+. PSK nie hamuje wzrostu guza w TLR2-/-, co wskazuje, że jest specyficznym agonistą TLR2 i ma silne działanie przeciwnowotworowe poprzez aktywację odporności zarówno wrodzonej, jak i tej adaptacyjnej.

dobrze rozpuszczalne ekstrakty grzybów witalnych do kawy

Podsumowanie

Pomimo tego, że grzyb leczniczy Trametes versicolor jest bardzo pospolitą hubą, którą bez problemu możesz znaleźć nawet w pobliskim lesie, drzemią w nim polisacharydy, których immunostymulujące i antynowotworowe działanie jest od wielu lat doceniane w medycynie akademickiej Japonii i Chin. Samodzielne zbiory mogą jednak nie być najlepszym pomysłem, gdyż w lasach jest kilka innych gatunków bardzo podobnych wizualnie, które jednak różnią się składem i wpływem na zdrowie człowieka. Niemniej jednak właściwości Wrośniaka różnobarwnego w onkologii są bardzo obiecujące.

Źródła:

  • Artem Blagodatski et al. „Medicinal mushrooms as an attractive new source of natural compounds for future cancer therapy” Oncotarget. 2018 Jun 26; 9(49): 29259–29274.
  • Carolyn J. Torkelson et al. „Phase 1 Clinical Trial of Trametes versicolor in Women with Breast Cancer” ISRN Oncol. 2012; 2012: 251632.