Osoby będące w trakcie kuracji lekami przeciwdepresyjnymi, które nie dbają jednocześnie o dobrą jakość diety, mogą być narażone na obniżenie puli niacyny i NAD w ustroju. W niektórych przypadkach może to być potencjalny powód braku skuteczności leków z grupy SSRI.

Leki SSRI a NAD+

Interakcja ta wynika z przeciwzapalnego mechanizmu działania niektórych antydepresantów, co obniża także jedną z cytokin – interferon gamma. Jest on potrzebny do działania enzymu 2,3-dioksygenazy indolaminy (IDO), który uczestniczy w ścieżce metabolizmu tryptofanu, przez kynureninę do NAD.

Z perspektywy wpływu na serotoninę jest to korzystne, ponieważ większa pula tryptofanu jest wykorzystywana do syntezy serotoniny, jednak ograniczenie syntezy NAD powoduje kolejny problem zdrowotny, którego manifestacja może mieć podobny przebieg do pierwotnych objawów, które skłoniły do włączenia leku. W ten sposób ogólny bilans zdrowotny może się nie poprawiać, a nawet może się pogorszyć, ponieważ jak wiemy, NAD+ jest niesamowicie istotnym czynnikiem w naszym organizmie.

Jest to znaczące utrudnienie w leczeniu i interpretowaniu reakcji na działanie leku, dlatego warto obserwować, czy aby na pewno w diecie nie brakuje tryptofanu ani niacyny, a w razie potrzeby włączać odpowiednią suplementację profilaktyczną.

Viljoen M et al. “Antidepressants may lead to a decrease in niacin and NAD in patients with poor dietary intake.” Med Hypotheses. 2015 Mar;84(3):178-82.

Sprawdź też jak NATURALNIE PODNIEŚĆ POZIOM SEROTONINY!