Odpowiedni poziom testosteronu jest niezwykle ważny dla dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Jego niski poziom potrafi wywołać objawy depresyjne i przyczynić się do zaburzeń lękowych. Warto też zaznaczyć, że jego doniosła rola nie dotyczy tylko mężczyzn.

Co ciekawe, gdy testosteron ma być stosowany głównie do wywierania wpływu na psychikę/układ nerwowy, to możliwe jest jego podawanie donosowe. W badaniu na szczurach stwierdzono, że podany donosowo testosteron wywiera korzystniejszy wpływ na serotoninę i dopaminę niż zastrzyki podskórne.

de Souza Silva MA et al. “Dopaminergic and serotonergic activity in neostriatum and nucleus accumbens enhanced by intranasal administration of testosterone.” Eur Neuropsychopharmacol. 2009 Jan;19(1):53-63.

Donosowy testosteron - Żel z testosteronem - Natesto®
Natesto®

W tym celu używa się na przykład specjalnego żelu z testosteronem – Natesto®. Ten preparat jest w opakowaniu ze specjalnym aplikatorem.

Taki zabieg nie tylko daje korzystniejszy rozkład testosteronu pomiędzy mózgiem a obwodami (na korzyść mózgu oczywiście), ale też dla niektórych jest przyjemniejszą formą hormonalnej terapii zastępczej, niż regularne zastrzyki. Niestety, wymaga dość dużej częstotliwości, ponieważ zazwyczaj podaje się go 3 razy dziennie.

Przy podaniu testosteronu donosowo i tak 75% finalnie przedostanie się do krwiobiegu, jednak w porównaniu do aplikacji dożylnej stężenie testosteronu w mózgu jest dwukrotnie wyższe. Około 2/3 testosteronu podanego w ten sposób dostaje się do mózgu bezpośrednio, a reszta wchodzi do krwiobiegu. Wszystkie rejony mózgu (poza korą czołową) zyskiwały wyższe stężenia testosteronu po podaniu donosowym niż po dożylnym. Notowano wtedy też większe różnice pomiędzy poszczególnymi regionami. Największym stężeniem cieszyły się: hipokamp, podwzgórze, prążkowie i opuszka węchowa.

Banks WA et al. “Delivery of testosterone to the brain by intranasal administration: comparison to intravenous testosterone.” J Drug Target. 2009 Feb;17(2):91-7.

A tutaj sprawdzisz, jak testosteron wpływa na układ dopaminy — KLIK