Synaptotagmina to białko działające jako błonowy receptor jonów wapnia w neuronach, który wykrywa ich napływ do komórki. Jej rolą jest regulacja wydzielania neurotransmiterów i hormonów.

Wyróżniamy aż 17 izoform synaptotagmin:

 • Synaptotagmina 1 (SYT1)
 • Synaptotagmina 2 (SYT2)
 • Synaptotagmina 3 (SYT3)
 • Synaptotagmina 4 (SYT4)
 • Synaptotagmina 5 (SYT5)
 • Synaptotagmina 6 (SYT6)
 • Synaptotagmina 7 (SYT7)
 • Synaptotagmina 8 (SYT8)
 • Synaptotagmina 9 (SYT9)
 • Synaptotagmina 10 (SYT10)
 • Synaptotagmina 11 (SYT11)
 • Synaptotagmina 12 (SYT12)
 • Synaptotagmina 13 (SYT13)
 • Synaptotagmina 14 (SYT14)
 • Synaptotagmina 15 (SYT15)
 • Synaptotagmina 16 (SYT16)
 • Synaptotagmina 17 (SYT17)

Powyżej w nawiasach wypisano nazwy genów kodujących produkcje poszczególnych białek. Pomimo przypisywania roli receptora wapnia dla całej grupy, tylko 8 z nich ma zdolność wiązania jonów wapnia. Są to izoformy: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 i 10. Poszczególne izoformy różnią się miejscem występowania i funkcjami, a ich odkrycie stanowi furtkę do dalszych odkryć w medycynie, gdyż targetowanie niektórych z nich według spekulacji może być potencjalnym narzędziem terapeutycznym w niektórych chorobach neurologicznych.