Sprzężenie zwrotne to fundamentalny mechanizm regulacyjny w biologii, fizyce, inżynierii i innych dziedzinach nauki. Jest to proces, w którym system jest w stanie dostosować swoje działanie w odpowiedzi na zmiany w środowisku lub w wyniku własnej aktywności.

Istnieją dwa główne typy sprzężeń zwrotnych:

  1. pozytywne,
  2. negatywne.

Oba typy sprzężeń zwrotnych są kluczowe dla utrzymania stabilności i adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych.

Sprzężenie zwrotne pozytywne

Zachodzi, gdy efekt danego procesu zwiększa ten sam proces. Przykładem pozytywnego sprzężenia zwrotnego w biologii jest proces krzepnięcia krwi. Gdy dochodzi do uszkodzenia naczynia krwionośnego, organizm zaczyna produkcję czynników krzepnięcia, które z kolei stymulują produkcję jeszcze więcej czynników krzepnięcia, co prowadzi do szybkiego zatamowania krwawienia.

Sprzężenie zwrotne negatywne

Jest procesem, w którym efekt danego procesu hamuje ten sam proces. Jest to najczęściej spotykany typ sprzężenia zwrotnego w biologii i służy do utrzymania homeostazy (stabilności środowiska wewnętrznego organizmu). Na przykład, w regulacji poziomu glukozy we krwi, wzrost poziomu glukozy prowadzi do wydzielania insuliny, która z kolei obniża poziom glukozy we krwi, zapobiegając jej nadmiernemu wzrostowi.