mRNA, czyli matrycowe RNA lub informacyjne RNA (ang. messenger RNA), to rodzaj kwasu rybonukleinowego, który pełni kluczową funkcję w procesie syntezy białek w komórkach.

mRNA jest produkowane w procesie transkrypcji, który odbywa się w jądrze komórkowym. Podczas transkrypcji, enzym polimeraza RNA „odczytuje” informacje zawarte w DNA i tworzy komplementarną do niego nić mRNA. Sekwencja zasad azotowych w mRNA jest więc kopią sekwencji jednej z nici DNA, z tym że zamiast tyminy (T) występuje uracyl (U).

Następnie mRNA opuszcza jądro komórkowe i przemieszcza się do cytoplazmy, gdzie bierze udział w procesie translacji. W trakcie translacji, rybosomy „odczytują” sekwencję mRNA i na jej podstawie produkują białko. Każdy kodon, czyli sekwencja trzech nukleotydów w mRNA, koduje jeden aminokwas, który jest elementem budulcowym białka.

mRNA jest więc kluczowym „posłańcem”, który przenosi informacje genetyczne z DNA do miejsca syntezy białek.