Fenyloetyloamina (PEA) to pochodna aminokwasu fenyloalaniny. Pełni funkcję neurotransmitera monoaminowego oraz neuromodulatora. Stymuluje działanie układu dopaminergicznego, noradrenergicznego i cholinergicznego. W mózgu powoduje wydzielanie β-endorfiny. Ma wpływ na poprawę nastroju, poprawę pamięci i koncentracji, koordynację pracy mięśni, a także spalanie tkanki tłuszczowej. Występuje naturalnie w żywności, a najpopularniejszym jej pokarmowym źródłem jest czekolada. Niestety, przyjmowana z pokarmem jest bardzo szybko rozkładana w układzie pokarmowym przez enzym monoaminooksydazę typu B. Jej przyswajalność drastycznie wzrasta, gdy jest przyjmowana równolegle z inhibitorami monoaminooksydazy B (iMAO-B), np. z lekiem selegiliną.