Elevated plus maze, czyli test podniesionego labiryntu krzyżowego, to popularna metoda badawcza wykorzystywana w badaniach nad lękiem i strachem u zwierząt, najczęściej u gryzoni, takich jak myszy i szczury. Eksperyment ten polega na umieszczeniu zwierzęcia na krzyżowym labiryncie, który składa się z dwóch otwartych i dwóch zamkniętych ramion, umieszczonych na pewnej wysokości nad podłożem.

Zwierzę jest umieszczane na środku labiryntu i obserwuje się jego zachowanie. Zwykle gryzonie mają naturalną tendencję do eksplorowania nowych obszarów, ale jednocześnie unikają otwartych i oświetlonych miejsc, które są potencjalnie niebezpieczne. Dlatego czas spędzony w otwartych ramionach labiryntu jest interpretowany jako miara lęku zwierzęcia.

Elevated Plus Maze jest szeroko stosowany w badaniach nad lękiem i strachem, a także w badaniach nad lekami przeciwlękowymi. Jest to prosty, ale skuteczny sposób na ocenę lęku u zwierząt w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.