Dynorfiny to endogenne peptydy opioidowe. Pełnią funkcję neuroprzekaźników i neuromodulatorów. Ich najwyższe stężenia znajdują się w podwzgórzu, rdzeniu, mostkach, śródmózgowiu i rdzeniu kręgowym, jednak w mniejszych ilościach występują w wielu innych częściach mózgu. Swoje działanie wywołują głównie za pośrednictwem receptorów opioidowych κ, ale w mniejszym stopniu aktywują też receptory μ i δ. Wykazuję tez pewne powinowactwo do receptorów NMDA układu glutaminianu.

Produkowane są z białka o nazwie prodynorfina, a w wyniku reakcji z enzymem PC2 zostają stworzone różne podtypy dynorfin: dynorfina A, dynorfina B i α/β-neo-endorfiny.