cAMP, czyli cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan, jest wtórnym przekaźnikiem w wielu procesach biologicznych, zarówno w komórkach zwierzęcych, jak i roślinnych. cAMP jest syntetyzowany z ATP przez enzym zwany cyklazą adenylową. Enzym ten jest aktywowany przez aktywację receptorów sprzężonych z białkiem G na powierzchni komórki.

cAMP odgrywa kluczową rolę w wielu ścieżkach sygnałowych w komórce. Po wytworzeniu cAMP może aktywować szereg różnych białek, w tym kinazę białkową A (PKA), która następnie fosforyluje inne białka, prowadząc do zmian w ich aktywności.

cAMP jest również zaangażowany w regulację wielu procesów fizjologicznych. Wymienimy w tym metabolizm glukozy i lipolizy, a także w procesy patologiczne, takie jak zapalenie i proliferacja komórek nowotworowych. W związku z tym, zrozumienie roli cAMP w komórkach i tkankach jest kluczowe dla zrozumienia wielu różnych aspektów biologii komórkowej i molekularnej.