Bombezyna to biologicznie aktywny peptyd wyizolowany pierwotnie ze skóry żaby Bombina bombina. U ssaków występuje jako neuroprzekaźnik zakończeń nerwu błędnego w żołądku i jelitach. Stymuluje wydzielanie gastryny, soku trzustkowego, czynność skurczową pęcherzyka żółciowego i mięśni gładkich jelit, naczyń krwionośnych i przewodów moczowo-płciowych. Stymuluje także rozwój komórek rakowych, dlatego wykorzystywana jest również jako marker nowotworowy.

U pacjentów ze schizofrenią notowano niższe stężenia bombezyny (ale wyższe cholecystokininy) niż u zdrowych osobników. Zauważono odwrotną korelacją pomiędzy bombezyną a nasileniem psychoz. W mózgu pełni podobną funkcję, co GRP (Gastrin-releasing peptide). W eksperymentach laboratoryjnych zauważono, że infuzje z bombezyną bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego po nauce wpływa na zwiększoną retencję pamięci. Bombezyna wpływała na lepsze zapamiętywanie przyswojonych informacji. Nieco inaczej wyglądały efekty przy podaniu dożylnym, wtedy działała pozytywnie lub negatywnie, zależnie od dawki.