BDNF to skrót oznaczający „neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego”. Jest to czynnik wzrostu nerwów o strukturze białkowej, którego synteza kodowana jest przez gen o tej samej nazwie – BDNF. Może poszczycić się mianem jednej z najliczniej występujących i najlepiej przebadanych neurotrofin. Występuje w centralnym i obwodowym układzie nerwowym. Jego odkrycie nastąpiło przez izolację z tkanki mózgowej świni przez badaczy Hansa Thoenen i Yvesa-Alaina Barde.

W centralnym układzie nerwowym pełni rolę neuromodulującą, kontroluje rozwój oraz regenerację gleju i neuronów. Uważa się, że pełni sporą rolę w zachowywaniu kognicji i dobrej pamięci oraz w regulacji nastroju – osoby z depresją mają statystycznie znacznie niższe poziomy BDNF niż osoby zdrowe, a wiele leków przeciwdepresyjnych ma go podnosić. Wykazuje dużą aktywność w hipokampie i jest bardzo ważny dla tworzenia pamięci długotrwałej. Badania wskazują, że regularna aktywność fizyczna pozwala efektywnie podnosić stężenia BDNF.