Ambiwertyk to osoba, która wykazuje cechy zarówno ekstrawertyka, jak i introwertyka. To znaczy, że taka osoba może być towarzyska, otwarta i energiczna w niektórych sytuacjach, ale w innych okolicznościach może potrzebować samotności, ciszy i czasu na regenerację.

Kim jest ambiwertyk?

Ambiwertycy są często elastyczni i potrafią dostosować swoje zachowanie do różnych sytuacji. Mogą dobrze funkcjonować w grupach, ale także cenią sobie czas spędzony samotnie. W zależności od sytuacji mogą wykazywać różne cechy:

  • Cechy ekstrawertyczne: Ambiwertycy mogą być towarzyscy, otwarci na nowe doświadczenia, lubią być w centrum uwagi i czerpać energię z interakcji z innymi ludźmi.
  • Cechy introwertyczne: Ambiwertycy mogą również cenić sobie samotność, potrzebować czasu na przemyślenia i regenerację, być ostrożni w nowych sytuacjach i czerpać energię z czasu spędzonego samotnie.

Ważne jest zrozumienie, że bycie ambiwertykiem nie jest ani dobrym, ani złym. Ambiwertyzm nie jest ani zaburzeniem, ani chorobą. To po prostu jeden ze sposobów, w jaki ludzie reagują na świat. Każda osoba jest unikalna i może wykazywać różne cechy ekstrawertyczne i introwertyczne w różnym stopniu.