Większe i silniejsze mięśnie bez sięgania po strzykawkę to jedna z najbardziej przekonujących cech SARMów. Tytułowy RAD-140 jest jednym z silniejszych reprezentantów tej grupy. Dla mnie szczególnie interesujące są doniesienia o dodatkowym działaniu neuroprotekcyjnym. Zasadniczo dopingu nie traktuje się jako działanie stricte prozdrowotne i zawsze jest to pewien kompromis dla zdrowia, jednak gdy już ktoś się na doping decyduje, warto znać pełen profil i konsekwencji, i korzyści.

Ebook Doping w sporcie, szkodliwość i profilaktyka - sterydy anaboliczne, sarmy i peptydy

SARM Testolone, czyli RAD-140

RAD-140 jest biodostępnym po podaniu doustnym, niesteroidowym selektywnym modulatorem receptora androgenowego (SARM), o tkankowo selektywnych działaniach androgennych i antyandrogennych. Po podaniu doustnym Testolone działa jako agonista w wybranych tkankach, takich jak mięśnie szkieletowe i kości, gdzie wiąże się i aktywuje receptory androgenowe (AR). W prostacie i piersiach RAD140 działa jako antagonista i blokuje aktywację AR i proliferację komórkową za pośrednictwem AR. W związku z tym środek ten może poprawiać tworzenie kości oraz masę i siłę mięśni, a także hamować zarówno rozrost prostaty u mężczyzn, jak i proliferację komórek raka piersi zależnego od AR. W tym SARMie upatrywano potencjału leczniczego w osteoporozie, sarkopenii i kacheksji.

Testolone opracowany został przez firmę Radius Health, Inc w 2011 roku.

Ten SARM znany jest pod nazwami: Testolone, Vosilasarm, RAD140, 1182367-47-0.

Działanie anaboliczne i doping sportowy

W dopingowym światku RAD-140 ma opinię jednego z silniejszych SARMów dostępnych na rynku, mocniejszego niż ostaryna i LGD. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich często jest stosowany też przez bardziej doświadczonych sportowców, również jako dodatek do tradycyjnych sterydów, szczególnie do testosteronu. Brak konwersji do DHT i aromatyzacji do estrogenów pozwala wzmocnić jedynie działanie anaboliczne pozostałych środków, bez nasilania androgenowych skutków ubocznych, a wręcz z możliwością ich osłabienia. Dzięki tym właściwościom stosowany jest do wspomagania budowy siły i suchej masy mięśniowej, a niekiedy także wspomagająco podczas cykli redukcyjnych.

W środowisku można znaleźć doniesienia o dawkowaniu 10-30 mg RAD-140 dziennie u mężczyzn i do 10 mg u kobiet w cyklach od 8 do 12 tygodni, w celu wspomagania sportowego. Przyjmuje się zazwyczaj raz dziennie, ze względu na całkiem długi okres półtrwania wynoszący około 60 godzin. Co ciekawe, w przypadku RAD-140 zwyczajowo dawki dopingujące są dużo niższe, niż te używane w badaniach klinicznych. W przypadku pozostałych SARMów ma się to odwrotnie – dawki w dopingu są wyższe niż te używane w badaniach z celem medycznym.

Badania kliniczne

RAD-140 użyto w jednym badaniu klinicznym na kobietach po menopauzie z rakiem piersi ER+, czyli hormonozależnym, posiadającym receptory estrogenowe. To badanie I fazy prowadzone było w latach 2017-2020. W tym przypadku RAD-140 wydaje się obiecujący, ze względu na selektywne działanie anaboliczne (hamując kacheksję nowotworową), brak aromatyzacji do estrogenów, oraz działanie antyestrogenowe. Rekomendowaną dawką w tym badaniu było 100 mg RAD-140 raz dziennie. Wcześniejsze badania przedkliniczne pokazywały również potencjał dzięki możliwości hamowania ekspresji genu ESR1, a co za tym idzie zmniejszania ogólnej liczebności receptorów estrogenowych w nowotworze i osłabiania jego proliferacji. Badanie kliniczne potwierdziło aktywność antynowotworową RAD-140 i wskazało na akceptowalny profil bezpieczeństwa.

Przesłanki dotyczące neuroprotekcji

Wiele mocnych środków dopingujących (jak trenbolon, nandrolon itp.) dla mózgu ma działanie toksyczne. Neuroprotekcyjny anabolik jest więc miłą odmianą.

W przypadku RAD-140 zauważono mechanizmy neuroprotekcyjne w badaniach przedklinicznych, na szczurzych komórkach mózgowych oraz na szczurach in vivo. Wyniki badań na hodowlach neuronów pokazują, że SARM RAD140 zwiększa żywotność komórek przeciwdziałając toksyczności Aβ w stopniu zależnym od stężenia. Neuroprotekcyjne działanie RAD140 jest zależne od szlaku sygnalizacji MAPK. Co więcej, podawanie RAD-140 znacząco chroniło neurony hipokampa przed uszkodzeniami wywołanymi kainianem (neurotoksyna powodująca ekscytotoksyczność przez receptory glutaminianu). Doniesiono, że Testolone może wywierać działanie androgenne również w mózgu przy dawkach, które zachowują selektywność tkanek obwodowych, czyli takich, które mogłyby być faktycznie stosowane w przypadkach klinicznych. Jest to świetna informacja, ponieważ aktywność androgenowa w mózgu wpływa na wiele ważnych cech, takich jak pewność siebie, dobre samopoczucie, wysokie libido.

e-book - Nootropy. Z czym to się je?

Bezpieczeństwo i skutki uboczne

Tak jak i pozostałe SARMy, RAD-140 uznawany jest za bezpieczniejszy środek do TRT niż klasyczne odpowiedniki, ale w pełni bezpieczny nie jest. Możliwa jest pewna toksyczność dla wątroby – znane jest jedno studium przypadku, w którym 52-letni mężczyzna doświadczył uszkodzenia wątroby przez przyjmowanie RAD-140. Do RAD-140 często dołącza się osłonowo suplementy wspomagające pracę wątroby jak NAC lub fosfolipidy. Przyjmowanie RAD-140 szczególnie w górnym zakresie dawkowania daje realne ryzyko spadku produkcji własnego testosteronu u mężczyzn i konieczności przeprowadzania PCT dla szybszego powrotu do homeostazy. Ryzykiem zawsze jest też brak pewności co do źródła – RAD-140 nie jest ani oficjalnym lekiem, ani nie może być sprzedawany jako suplement, więc każde źródło na rynku należy do szarej strefy.

Źródła:

  • https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Testolone
  • Yu Z, He S, Wang D, Patel HK, Miller CP, Brown JL, Hattersley G, Saeh JC. Selective Androgen Receptor Modulator RAD140 Inhibits the Growth of Androgen/Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer Models with a Distinct Mechanism of Action. Clin Cancer Res. 2017 Dec 15;23(24):7608-7620. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0670. Epub 2017 Oct 3. PMID: 28974548.
  • Hamilton E, LoRusso P, Ma C, Vidula N, Bagley RG, Troy S, et al. (2020-02-15). “Abstract P5-11-01 : Phase 1 dose escalation study of a novel selective androgen receptor modulator (SARM), RAD140, in estrogen receptor positive (ER ), human epidermal growth factor receptor 2 negative (HER2-), metastatic breast cancer”. Cancer Research. 80 (4 Supplement): P5–11–01.
  • Jayaraman A, Christensen A, Moser VA, et al. Selective androgen receptor modulator RAD140 is neuroprotective in cultured neurons and kainate-lesioned male rats. Endocrinology. 2014;155(4):1398-1406. doi:10.1210/en.2013-1725
  • Barbara M, Dhingra S, Mindikoglu AL. Drug-Induced Liver Injury Associated With Alpha Bolic (RAD-140) and Alpha Elite (RAD-140 and LGD-4033). ACG Case Rep J. 2020;7(6):e00409. Published 2020 Jun 18. doi:10.14309/crj.0000000000000409