Efedrynę większość zna, szczególnie osoby od dłuższego czasu zajmujące się sportem (i jego wspomaganiem). Efedryna to klasyczny stymulant, bardzo skuteczny we wspomaganiu redukcji masy ciała, co sprawia, że bywa bardzo chętnie nadużywany.

Okres półtrwania efedryny

Tip dla stosujących efedrynę, terapeutycznie oczywiście — róbcie badanie ogólne moczu. Okres półtrwania efedryny jest mocno zależny od pH moczu. Nerki wpływają na metabolizm i wydalanie leków, dlatego wszelkie parametry wskazujące na ich kondycję mogą mieć znaczenie w takich przypadkach.

Dokładne brzmienie informacji z Charakterystyki produktu leczniczego dla efedryny hcl to:
Wydalanie nerkowe zależy od pH moczu: przy pH 5 okres półtrwania wynosi 3 godziny, natomiast przy pH 6,3 ulega wydłużeniu do 6 godzin.

Widać więc, że wahanie pH daje aż dwukrotną różnicę w okresie półtrwania! Znając tę zależność i wartość pH moczu zawczasu, mamy możliwość lepszego doboru dawek i rozplanowania dawkowania w ciągu dnia.

PS Jak stosujesz leki – czytaj ChPL! Zawierają masę informacji i bywają bardzo przydatne 😉

Przeczytaj też:

CHPL Ephedrinum hydrochloricum WZF – https://www.polfawarszawa.pl/products/chpl/smpc-ephedrinum-hydrochloricum-wzf-2020-06pl.pdf