Piracetam jest pierwszym środkiem, który zyskał miano leku nootropowego. Jest też jednym z najpowszechniej używanych leków w neurologii. Czy popularna morwa biała może wpłynąć na jego działanie?

Synergia piracetamu i moryny

Zastosowanie moryny (zawartej np. w morwie białej) na kilka dni przed piracetamem może wyraźnie podnosić jego koncentrację. Szczurom przez 10 kolejnych dni podawano moryną, a ostatniego dnia do kuracji dołączono pojedynczą dawkę piracetamu doustnie. Grupa kontrolna otrzymywała piracetam bez wstępnej kuracji moryną, a kolejna grupa otrzymała piracetam z jednorazową dawką moryny, bez wcześniejszego przyjmowania. W grupie z moryną stosowaną wcześniej zanotowano wzrost zarówno szczytowego poziomu piracetamu w ustroju (45%), jak i pole pod krzywą rozkładu stężeń (50%). Nie zanotowano tego efektu przy jednorazowym przyjęciu moryny, więc można wyciągnąć wniosek, że dla uzyskania odpowiedniego efektu należy przyjmować ją regularnie.

Wzrost biodostępności piracetamu wzrósł dzięki zdolności moryny do inhibicji P-Glikoprotein (P-gp) oraz enzymów CYP3A.

Sahu K1, Shaharyar M, Siddiqui AA. “Effect of morin on pharmacokinetics of piracetam in rats, in vitro enzyme kinetics and metabolic stability assay using rapid UPLC method.” Drug Test Anal. 2013 Jul;5(7):581-8.

Mając na uwadze też właściwość blokującą działanie PDE-4 przez inny związek z morwy — moracynę M, można zakładać, że morwa biała i piracetam tworzą ciekawą synergię. Inhibicja PDE-4 wpływa na wzrost stężenia cAMP w neuronach, co może przekładać się na poprawę funkcji kognitywnych.

Chen SK et al. “Moracin M from Morus alba L. is a natural phosphodiesterase-4 inhibitor.” Bioorg Med Chem Lett. 2012 May 1;22(9):3261-4.

Jeśli interesuje Ci działanie piracetamu, przeczytaj TEN artykuł!